گارانتی

گراماز برای اینکه خاطر شما خریداران عزیز از کیفیت سرویس ها مطمئن باشد ، تضمین بازگشت وجه ارائه می دهد و در صورتی که مطابق با شرایط زیر بوده و نارضایتی شما را برانگیخه باشد ، مابقی وجه شما تمام و کمال برگشت خواهد داده شد. ( گارانتی تا زمان اتمام سرویس اعتبار خواهد داشت ! )1. درصورت وجود مشکل و عدم حل مشکل 2. درصورت قطعی سرویس گراماز بیش 8 ساعت در طول ماه (99% آپتایم)3. همچنین برای خریدارانی که در طول 48 ساعت بدون دلیل خاصی از خرید خود منصرف شدند با کسر 20 درصد از هزینه وجه برگشت داده می شود.در صورتی که یکی از موارد بالا نارضایتی شما را بر انگیخته ، می توانید به پشتیبانان گراماز ( از طریق چت آنلاین یا ارسال تیکت در لرن سایت ) اطلاع دهید و بعد از بررسی ، پول مابقی شما (  روز های باقی مانده × (مبلغ پرداخت شده بابت دوره تقسیم بر تعداد روز های دوره ) ) واریز خواهد شد . توجه داشته باشید همانطور که ذکر شد هزینه روز یا ماه های استفاده از سرویس از مبلغ کسر خواهد شد و مابقی واریز خواهد شد. به سبب همین گارانتی شما اگر سرویس یکساله خریدید و در ماه سوم به مشکل برخوردید پول مابقی ماه ها بصورت تمام و کمال برای شما واریز خواهد شد.